logo spoznaj Slovensko
facebook spoznaj Slovensko
Úvod Pamiatky Príroda Miesta


Dolina Hlboče a vodopád cyklotrasy ikona Cyklotrasy cestovný poriadok ikona Cestovný poriadok plánovať trasu ikona Plánovať trasu

Typ: Príroda Obec: Smolenice Okres: Trnava Kraj: Trnavský Vstup: voľný Web: www.smolenice.com Náročnosť prístupu: 4/10
Popis

Kaňonovité údolie západne od Smoleníc s obnaženými skalnatými útvarmi a krasovými javmi. Objavíte v ňom rôzne geomorfologické útvary ako vodopád, obrie hrnce, rôzne skalné dutiny a iné. Pestré podložie horniny krištalinika, kremence, spraše a vápence vytvárajú priaznivé podmienky na rozvoj pomerne bohatej teplomilnej flóry a fauny. Dolina Hlboče bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu v roku 1981 na výmere 123 ha.

Od roku 1995 je národnou prírodnou rezerváciou s najvyšším stupňom ochrany. Je najväčšou a najkrajšou dolinou Smolenického krasu so skalnými bralami a občasným vodopádom. Prevládajú tu dubovo-hrabové lesy (zv. Carpinion betuli), tvorené napr. dubom zimným, hrabom obyčajným, bukom lesným a lipami (malolistou i veľkolistou). V lesných porastoch rastú napríklad: zemolez obyčajný, kalina siriputková, ostrica chlpatá, zubačka cibuľkonosná, mednička jednokvetná, kopytník európsky, snežienka obyčajná a cesnak medvedí.

Na južne orientovaných svahoch sú zachované teplomilné a suchomilné lesné spoločenstvá s dubom plstnatým, drieňom obyčajným, čerešňou mahalebkovou, mukyňou obyčajnou a inými druhmi. Typickými bylinami sú tu zvonček broskyňolistý, medunica medovkolistá a fialka srstnatá. Najvzácnejšie druhy rastú na skalných trávnych okrajoch doliny: jesenec biely, prerastlík kosákovitý, lipkavec sivý, ostrica Miche-liho, kosatec dvojfarebný, devätorovka rozprestretá, hrdobarka obyčajná a lipnica bádenská.

Dubovo hrabové lesy patria medzi biotopy s najvyšším počtom druhov živočíchov na Slovensku. Na lokalite sa vyskytujú početné teplomilné druhy hmyzu, vrátane vzácnych druhov chrobákov, motýľov, blanokrídlovcov a dvojkrídlovcov. Typickými druhmi stavovcov tunajších lesov a skalnatých svahov sú: skokan hnedý, užovka stromová, jašterica múrová, piskor obyčajný, hrdziak lesný.

tagy: Dolina Hlboče, vodopád, Hlboča, Molpír, Mníchova diera, skaly, prírodná rezervácia, Malé Karpaty, Smolenice
pamiatky späť na prírodulogo spoznaj Slovensko
Všetky práva vyhradené
spoznaj Slovensko © 2014
Mapa stránky:
Úvod

Pamiatky

Príroda
Miesta
Projekt:
Myšlienka projektu
Mám záujem o video
Kontakt

Napíšte nám: 
info@spoznajslovensko.sk