logo spoznaj Slovensko
facebook spoznaj Slovensko
Úvod Pamiatky Príroda Miesta

obec Cerová cyklotrasy ikona Cyklotrasy cestovný poriadok ikona Cestovný poriadok plánovať trasu ikona Plánovať trasu

Typ: Miesto Obec: Cerová Okres: Senica Kraj: Trnavský Vstup: voľný Web: www.obeccerova.sk Náročnosť prístupu: 1/10
obec Cerová

Obec Cerová leží na úpätí malých Karpát v juhozápadnej časti Slovenka v oblasti zvanej Záhorie.
Od okresného mesta Senica je vzdialená pätnásť kilometrov. Na severovýchod leží vo vzdialenosti päť kilometrov obec Jablonica, na juhozápad šesť kilometrov obec Prievaly. Na severozápade obec susedí s rozsiahlym lesom zvaným „Bor“. Cez chotár obce tečie riečka Rudava, ktorá sa vlieva do rieky Myjavy. Obcou preteká Cerovský potok. V časti Rozbehy vyviera rieka Trnávka, ktorá preteká cez rekreačnú oblasť Sokolské chaty /zvané Trnávky/.
Rozloha katastrálneho územia je 21,88 km2. Nadmorská výška sa pohybuje v rozpätí od 198 do 469 m.n.m. Stred obce Cerová sa nachádza v nadmorskej výške 251 m.n.m. Stred časti Rozbehy leží v nadmorskej výške 428 m.n.m. Prevažná časť chotára má svahovitý terén.veterná elektráreň

Technická časť elektrárne:
Hlavné časti elektrárne sú vrtuľa, hlavný hriadeľ, prevodovka, malý generátor, veľký generátor, zariadenie na natáčanie elektrárne. Celá sústava je schopná natočiť sa v rozsahu 360 stupňov ľubovoľným smerom podľa vetra. Pri slabšom vetre je zapnutý malý generátor s výkonom 200 kW. Obrátky vrtule sú 19,8 za min. Pri vetre nad 8m/s pracuje veľký generátor.

Obrátky vrtule sú 25,9 za min. Výkon VG je 660 kW.

Obrátky generátora sú: VG – 1500 obrátok/m, MG 1200 obrátok /m.

Elektráreň začína vyrábať elektrickú energiu pri rýchlosti vetra 4m/s, maximálny výkon dosahuje od 14 m/s. Elektráreň sa sama zastaví pri rýchlosti vetra 25 m/s. VE pracuje s hodnotu 50Hz a 690V. Vedľa každej elektrárne je transformátor Alston vyrobený v Belgicku.
Veterný park je plnoautomatizovaný, všetky údaje sústreďuje malý monitor inštalovaný v každej turbíne.
Na porovnanie uvádzame, že výkon elektrárne by postačoval pre obec asi s 2500 obyvateľmi.
Energia putuje do verejnej siete 22 kV vzdialenej od elektrárne vyše 3 km.kaštieľ

Medzi historické pamiatky, ktoré si zasluhujú pozornosť patrí bývalý panský kaštieľ. V roku 1700 ho dal postaviť István Korlatkoy. V prvej polovice 19 st. ho odkúpil Štefan Motešický a v r. 1846 ho odkúpil gróf Alfréd von Windischgratz aj s priľahlým parkom. Od tejto doby bol kaštieľ málo obývaný. Majiteľ sem chodieval iba v časoch odstrelu vysokej zveriny. V čase pobytu grófa v kaštieli mali občania prechod cez park zakázaný a nikto sa nesmel v blízkosti kaštieľa zdržiavať.
Samotná budova je jednoposchodová, stavaná v kríženom slohu s prvkami renesancie. Na spodnej strane nádvoria je vysoký múr. Ostatné tri strany obdĺžnika boli obstavené bytmi pre služobníctvo, kuchyňou, šopami a maštaľami. Vo vlastnej budove na poschodí bola postavená sieň na zábavy pánov. V prednej časti prízemia bola malá kaplnka, v ktorej miestny duchovný počas pobytu grófa slúžieval omšu.
Okolo kaštieľa je park s umelým jazierkom. Pod týmto jazierkom sa nachádzalo záhradníctvo zamerané na pestovanie zeleniny, kvetín a ovocných stromov. V samotnom parku prevládali rôzne okrasné kríky ako jasmín, stromcha vonná a iné. Zo stromov to boli červený smrek , buk červený, jedľa, breza, gaštan jedlý, lipa, a ovocné stromy.
Po smrti gróga Windischgratza disponovali s majetkom jeho právny zástupcovia Dr. Róth a Dr. Holló. V roku 1935 títo dvaja behom jedného dňa a jednej noci pobrali na nákladné autá všetky cenné predmety , hlavne obrazy, gobelíny, umelé predmety, koberce, príbory a údajne to všetko odviezli do Maďarska. Zariadenie ktoré užívalo služobníctvo bolo rozpredané vo verejnej dražbe cerovským občanom. Potomkovia rodiny Windischgratzov si žiadali len tri veci: písací stôl, stojan na fajky a sane. Boli to hodnotné rezbárske práce, ktoré boli odoslané do Mníchova. Potom bol kaštieľ prázdny, no nie nadlho. Kúpil ho bratislavský advokát Dr. Štefan Ravasz. Po 2. svetovej vojne mu však bol odňatý a skonfiškovaný. Prešiel do majetku štátu.
V roku 1948 boli budovy kaštieľa poverené poľnohospodárstvu. Tu sa v ňom zriadilo učilište pre výučbu poľnohospodárskych odborníkov.
V roku 1966 bol v budove zriadený detský domov, kde bolo v opatere 38 chlapcov. Kláštor slúžil ako detský domov do roku 1967. V tomto roku bol kláštor poškodený zemetrasením. Od roku 1969 kaštieľ slúži ako Charitný domov sestier Svätého kríža.
Podľa slov starých ľudí ako aj názvu jednej parcely „Pod starým kaštieľom“ existoval kedysi v obci aj starý kaštieľ, vedľa dnešného cerovského cintorína. O tom či to kaštieľ naozej bol alebo nie sa nezachovali žiadne písomnosti. Zostala tu z neho iba doposiaľ zachovaná pivnica. Toto miesto je cerovanom dobre známe pod názvom „Židák“ podľa náhrobkov židov z 2. sv. vojny.

tagy: obec Cerová, veterná elektráreň, kaštieľ Lieskové, Sokolské chaty, rozhladňa, Lieskové, Rozbehy
pamiatky späť na miestalogo spoznaj Slovensko
Všetky práva vyhradené
spoznaj Slovensko © 2014
Mapa stránky:
Úvod

Pamiatky

Príroda
Miesta
Projekt:
Myšlienka projektu
Mám záujem o video
Kontakt

Napíšte nám: 
info@spoznajslovensko.sk